000.png

 

繼上一篇的帶漢寶散步~

 

001.png

 

002.png

 

003.png

 

004.png

 

005.png

 

006.png

 

007.png

 

008.png

 

009.png

 

010.png

 

011.png

 

012.png

 

013.png

 

014.png

 

015.png

 

016.png

 

017.png

 

018.jpg

 

安華想買的當然要買啊!!!

(阿止:???把我放哪呢?)

 

019.png

 

020.png

 

021.png

 

022.png

 

023.png

 

024.png

 

025.png

 

好,漢寶想搖就直接買個兒童搖椅!

(阿止:……)

 

026.png

 

027.png

 

028.png

 

029.png

 

030.png

 

031.png

 

母女(X)父女一起睡感覺好治癒7bdfd679c036d873f42adc086b2b65ac_w46_h20   

 

032.png

 

033.png

 

034.png

 

035.png

 

036.png

 

037.png

 

038.png

 

039.png

 

040.png

 

041.png

 

042.png

 

043.png

 

044.png

 

唉呀吸吸

漢寶只是擔心的方法怪怪的

不是要你死0cf524d56101d27e70d603a54e7aa078_w44_h44  

 

045.png

 

046.png

 

047.png

 

048.png

 

049.png

 

050.png

 

051.png

 

052.png

 

053.png

 

054.png

 

055.png

 

056.png

 

057.png

 

058.png

 

059.png

 

060.png

 

061.png

 

062.png

 

063.png

 

064.png

 

065.png

 

066.png

 

067.png

 

068.png

 

069.png

 

070.png

 

071.jpg

 

072.png

 

073.png

 

074.png

 

075.png

 

076.png

 

077.png

 

078.png

 

079.png

 

080.png

 

081.png

 

082.png

 

083.png

 

084.png

 

085.png

 

086.png

 

087.png

 

088.png

 

089.png

 

090.png

 

~To Be Continued~

 

後面幾張的顏色真是眼睛痛

另外吸吸老家場景感謝高斯家老宅贊助!

(根本是懶得另外搭景)

 

附錄

晌晌……啊……晌晌……

附錄.jpg

 

附錄2.png

 

附錄3.png

對……對不起……

f20991d080ec4a94d37c059f74aa6b31_w48_h48 f20991d080ec4a94d37c059f74aa6b31_w48_h48 f20991d080ec4a94d37c059f74aa6b31_w48_h48 f20991d080ec4a94d37c059f74aa6b31_w48_h48 f20991d080ec4a94d37c059f74aa6b31_w48_h48 

  (前科累累的家伙)

 

創作者介紹
創作者 尹渲 的頭像
尹渲

紫陌緣河。

尹渲 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()